ZARZĄD SU

 

Przewodnicząca Samorządu

Gabriela Wichorska

Z-ca przewodniczącej

Maria Kościuszko

Członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Łukasz Balcerzak

Blanka Janiak

Anna Lis

Maja Pudełko

Karol Smarzyński

Tobiasz Wybieralski