OPIEKUNOWIE SU

 W roku szkolnym 2020/2021 funkcję opiekunów Samorządu Uczniowskiego pełnią:


Magdalena Wieczorek

E-mail: mwieczorek1@sp17.kalisz.pl


Bogumiła Stanoch

E-mail: bstanoch@sp17.kalisz.pl


Agnieszka Szablewska

E-mail: aszablewska@sp17.kalisz.pl